Muzeum Niepodległości

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa "Piękne, smutne kwiaty Serbii" – dzieci na Pawiaku w latach 1939-1944

W latach 1939-1944 w więzieniu gestapo na Pawiaku przebywały również dzieci. Najmłodsi trafiali za pawiackie mury albo wskutek narodzin w szpitalu więziennym, albo byli przywożeni wraz z rodzicami w wyniku aresztowania. Dzieci na Pawiaku znajdowały się pod opieką członków polskiego personelu medycznego. Słowa „Piękne, smutne kwiaty Serbii” zostały zaczerpnięte ze wspomnień lekarki-więźniarki dr Anny Czuperskiej, która tak opisała niemowlaki przebywające za pawiackimi murami. Prelekcja przybliży historie dzieci na Pawiaku oraz formy opieki, które roztaczali nad nimi członkowie sanitariatu więziennego. Prelekcji będzie towarzyszyć prezentacja multimedialna.

  • wt., 2019-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Pamięć o Unii Lubelskiej, czyli największym dziele naszych przodków, w II RP

Kwestie wschodniej zajmowały istotne miejsce w polityce II RP. Szczególnego znaczenia nabrały obchody 350. rocznicy Unii Lubelskiej przypadające w pierwszym roku niepodległego bytu. Miały one charakter polityczny z uwagi na toczący się konflikt dyplomatyczny i militarny z Litwą. Nawiązanie do tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów było utrwaleniem pamięci o potędze państwa polskiego. Upamiętniono też rocznicę unii w Horodle, a ponadto z dużym rozmachem obchodzono kolejne rocznice zwycięstwa pod Grunwaldem. Obchody wpisały się w budowanie świadomości historycznej społeczeństwa odradzającej się Polski, a tradycja grunwaldzka zajmowała istotne miejsce w edukacji patriotycznej.

Nauki humanistyczne
  • czw., 2019-09-26 15:00