Pamięć o Unii Lubelskiej, czyli największym dziele naszych przodków, w II RP

Numer: 
174

Kwestie wschodniej zajmowały istotne miejsce w polityce II RP. Szczególnego znaczenia nabrały obchody 350. rocznicy Unii Lubelskiej przypadające w pierwszym roku niepodległego bytu. Miały one charakter polityczny z uwagi na toczący się konflikt dyplomatyczny i militarny z Litwą. Nawiązanie do tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów było utrwaleniem pamięci o potędze państwa polskiego. Upamiętniono też rocznicę unii w Horodle, a ponadto z dużym rozmachem obchodzono kolejne rocznice zwycięstwa pod Grunwaldem. Obchody wpisały się w budowanie świadomości historycznej społeczeństwa odradzającej się Polski, a tradycja grunwaldzka zajmowała istotne miejsce w edukacji patriotycznej.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 26 Września, 2019 - 15:00
Czas trwania: 
45 minut
Organizator: 
dr hab.
Jolanta
Załęczny
Miejsce spotkania: 
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddział Muzeum Niepodległości Dojazd autobusem nr 185 i nr 118 - przystanek Cytadela, samochodem osobowym wjazd od Wisłostrady przez Bramę Bielańską