Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Koszty innowacji w farmacji - kogo stać na nowe metody leczenia?

Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Efektem wynajdywania coraz to nowszych leków jest wydłużenie średniej długości życia o ponad 30 lat. Na początku XX w. średnia długość życia wynosiła 50 lat, zaś obecnie powyżej 80 lat. Co stoi za tak dużą zmianą, mimo iż industrializacja wpływa niekorzystnie na środowisko i powoduje rozwój wielu chorób cywilizacyjnych? Pojawiają się nowe potrzeby zdrowotne, co implikuje badania nad nowymi lekami. Jednak poważnym problemem związanym z dalszym rozwojem badań są koszty ich przeprowadzania, czyli koszty poszukiwania nowych leków. Im wyższy poziom rozwoju wiedzy, tym bardziej skomplikowane i wymagające większych nakładów projekty badawcze. Czy rzeczywiście dlatego leki są coraz droższe i czy rzeczywiście ceny leków wciąż będą rosły? Kogo będzie stać na najnowocześniejsze leki?

 • pon., 2019-09-23 10:00
Spotkanie festiwalowe Warsztaty Świetnego Mówcy

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności publicznego występowania i atrakcyjnego przekazywania treści. Podstawową część zajęć stanowić będą  krótkie wystąpienia uczestników, ćwiczenia i dyskusje.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać oraz poćwiczyć stosowanie najważniejszych zasad efektywnego komunikowania się z odbiorcami przez mowę oraz elementy języka niewerbalnego, takie jak kontakt wzrokowy, gestykulacja czy postawa ciała.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2019-09-23 15:00
Lekcja festiwalowa Pomoc rozwojowa – aspekty teoretyczne i praktyczne

Od dekad zagadnienia pomocy rozwojowej są przedmiotem dyskusji i rokowań na forum międzynarodowym. Problem polaryzacji świata i ogromna dysproporcja między bogatą "Północą", a biednym "Południem" to jedne z największych wyzwań dzisiejszego świata, czego wyrazem są liczne debaty oraz konferencje organizowane w celu stworzenia możliwie jak najefektywniejszych metod walki z ubóstwem, a tym samym podniesienia standardu życia w krajach najuboższych. Na stronie internetowej Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Nairobi można przeczytać, iż „pomoc rozwojowa stanowi odpowiedź ze strony krajów rozwiniętych na problem ubóstwa, z którym w XXI wieku boryka się wiele krajów. Kraje biedne nie są w stanie rozwijać się wyłącznie własnymi siłami, dlatego korzystają z pomocy innych państw i instytucji międzynarodowych.” Bieda to nie tylko brak środków do życia, dostępu do edukacji czy opieki zdrowotnej, bieda to także, a być może przede wszystkim, brak możliwości, bezsilność i bezbronność. Afryka jest ważnym elementem strategii handlowej i inwestycyjnej wielu państw. Rola tego kontynentu w ostatnich latach istotnie wzrosła.  Nie budzi więc wątpliwości, że badanie tej tematyki jest nadal istotne, chociażby ze względu na fakt, że polityka rozwojowa jest często postrzegana jako nieefektywna lub mało efektywna, a kontynent afrykański pomimo wzrostu gospodarczego uchodzi do tej pory za jeden z najbardziej zacofanych gospodarczo regionów świata. Zatem istotna może okazać się analiza przyczyn niskiej skuteczności pomocy rozwojowej i próba wypracowania potencjalnych propozycji zmiany tego stanu rzeczy.

 • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Wybrane elementy prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki handlowe

Kodeks spółek handlowych wskazuje kilka typów spółek, w jakich dozwolone jest w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej. Są to spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne.

Każda ze spółek handlowych musi wykonywać pewne obowiązki wynikające z prawa, m.in.: prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych czy płacenie podatków dochodowych. Nie są to jednak jedyne formy organizacyjnoprawne, w jakich dozwolone jest prowadzenie działalności.

Prowadzenie księgowości pełnej czy uproszczonej zależy m.in. od przyjętej formy organizacyjnoprawnej. Istotne jest również to, kto jest wspólnikiem takiej spółki.

Sprawozdania finansowe sporządzane w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości można poklasyfikować na 3 grupy sprawozdań rozbudowanych oraz 3 grupy sprawozdań uproszczonych. Faktycznie jest to kilka dokumentów sporządzanych z wykorzystaniem danych z ksiąg rachunkowych.

Podatki dochodowe stanowią jedynie jeden z tytułów podatkowych obciążających działalność przedsiębiorców. Ze względu na ustawy o podatkach można wskazać 2 kategorie podatników: PIT i CIT. Podatnicy PIT mają do wyboru spośród 4 form opodatkowania dochodów, a podatnicy CIT mogą skorzystać ze zniżki wobec podatku liniowego (mały podatnik).

 • wt., 2019-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Ubezpieczenia są wszędzie

Każdy z nas może stać się ofiarą jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia. Może to być trywialny upadek i stłuczone kolano w drodze do szkoły, może to być kontuzja doznana w trakcie treningu albo zajęć z wychowania fizycznego, albo rozbity samochód taty, który jechał rano do pracy. Skutki tych zdarzeń, a przynajmniej niektórych z nich, mogą spowodować, że trzeba będzie zapłacić za naprawę samochodu, czy opłacić koszty wynajęcia rehabilitanta, który pomoże usprawnić uszkodzoną rękę czy nogę. Za każdym razem są to zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i nieoczekiwane. Dlatego tak bardzo niepożądane mogą być ich skutki. Zwłaszcza jeśli planowaliśmy np. rodzinny wyjazd na wycieczkę samochodową, a tu nie tylko trzeba z niej zrezygnować, bo samochód jest unieruchomiony, ale jeszcze znaleźć pieniądze na jego naprawę. Czy jest zatem szansa, by jakoś wybrnąć z tych kłopotów, by mimo wszystko móc w dalszym ciągu planować i realizować swoje zamierzenia bez konieczności dokonywania wyborów, bo np. po opłaceniu mechanika samochodowego zabrakło pieniędzy na opłacenie wycieczki itp? Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy zapomnimy zakręcić kran w kuchni gdy wyłączono wodę, a po powrocie do domu okazało się, że zalaliśmy mieszkanie sąsiada z dołu? Na te i inne pytania dotyczące tego,  jak uniknąć skutków nieprzewidzianych zdarzeń przy wykorzystaniu ubezpieczeń odpowiemy sobie podczas warsztatów poświęconych temu zagadnieniu. Postaramy się również znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ubezpieczenia pozwalają na beztroskie i dostatnie życie na starość? Jak trzeba postępować, by mimo niespodzianek, jakie płata nam życie, czuć się pewnie i bezpiecznie? Czy jest to w ogóle możliwe?

 • śr., 2019-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Wykorzystanie baz informacji patentowej w innowacyjnym przedsiębiorstwie

Innowacyjne przedsiębiorstwa powinny na bieżąco wykorzystywać bazy informacji patentowej do analizowania poczynań konkurencji, ale też do celów właściwego zabezpieczenia własnych rozwiązań, pomysłów i oznaczeń. Umiejętność posługiwania się bazami patentowymi przydaje się też osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Mogą one sprawdzić, czy wybrana nazwa firmy nie jest już używana przez inny podmiot w Polsce lub Unii Europejskiej lub czy rozwiązanie, wokół którego chcą budować biznes, nie zostało wcześniej zgłoszone do ochrony. Celem wykładu jest ukazanie praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem publicznie dostępnych baz informacji patentowych oraz korzyści, jakie można dzięki nim uzyskać w prowadzonej lub dopiero planowanej działalności gospodarczej. Przedmiotem analiz będą w szczególności: baza  ESPACENET Europejskiego Urzędu Patentowego zawierająca dane na temat ponad 110 milionów zgłoszeń patentowych z całego świata, baza TMView Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zawierająca dane o ponad 5 milionach znaków towarowych zarejestrowanych i/lub zgłoszonych w trybie krajowych, unijnym i międzynarodowym, a także baza DesignView zawierająca dane na temat wzorów przemysłowych.

Nauki ekonomiczne
 • śr., 2019-09-25 15:00
Lekcja festiwalowa Trendy na rynku FMCG (fast moving consumer goods)

Rynek FMCG to rynek dóbr szybko rotujących, takich jak produkty spożywcze, środki czystości lub kosmetyki. W dzisiejszym świecie nowych technologii, rosnącej konkurencji, zwiększającej się presji na wyoską jakość i personalizację produktów – rynek FMCG jest jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. Ze względu na swoją specyfikę rynek jest też do pewnego poziomu odporny na kryzysy.

Między rynkiem FMCG, a konsumentem istnieje bardzo silna zależność – z jednej strony producenci kreują zachowania konsumentów, z drugiej muszą adresować ich potrzeby. Celem zajęć jest zatem zrozumienie, jakie obecnie panują trendy w branży FMCG – jak zmiany na tym rynku wpływają na życie konsumentów i czego mogą się oni spodziewać w nadchodzących latach?

Pierwsza część zajęć będzie poświęcona przedstawieniu rynku, jego cech charakterystycznych oraz podmiotów działających na tym rynku. Druga część zajęć skupi się na przedstawieniu ważniejszych trendów na tym rynku, w tym trendzie zdrowotnym, trendzie produktów funkcjonalnych, trendzie e-commerce oraz na tym, jaki wpływ miał zakaz handlu w niedziele na branżę FMCG.

 • czw., 2019-09-26 09:00
Spotkanie festiwalowe Bieda w państwie miliardera: o ubóstwie w USA

Stany Zjednoczone to bogactwo: kultury, wiedzy, środowiska i wszelkiego rodzaju zasobów - to największa gospodarka świata. Co więcej, od blisko trzech lat jest to państwo, na którego czele stoi miliarder, lubiący otaczać się innymi bogatymi ludźmi: nie było jeszcze w historii USA administracji o tak wielkim łącznym majątku ludzi sprawujących najwyższe funkcje. Zarazem USA to państwo, w którym można pracować na dwie zmiany i nadal być skazanym na korzystanie z pomocy społecznej, w którym dziesiątki milionów pracujących mieszkańców nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, w którym szanse na to, że dzieci będą żyły na wyższym poziomie niż ich rodzice są coraz mniejsze. Mimo to, Stany Zjednoczone nadal przyciągają tych, którzy wierzą w to, że im się uda. Celem tego wykładu jest pokazanie, co to znaczy być biednym w najbogatszym państwie świata, jakie są społeczne, polityczne i gospodarcze konsekwencje biedy i dlaczego biedni w USA nie odnoszą sukcesów w walce o zmianę swojego położenia.

Nauki ekonomiczne
 • czw., 2019-09-26 15:00
Lekcja festiwalowa Inwestycje w sztukę

       Inwestycje w sztukę.

 • Rynek sztuki.
 • Typy nabywców dzieł sztuki (handlarz, marszand, inwestor, kolekcjoner).
 • Cechy inwestycji (niska płynność, podaż nie ma charakteru ciągłego, preferencje podatkowe, sukces inwestora zależący od wielu czynników).
 • Wycena. Porównywanie dzieł sztuki pozwala na określenie pewnych determinant m.in.: klasa i pozycja twórcy na rynku sztuki, tematyka i oryginalność prac, okres twórczości, w którym powstało dzieło, podaż dzieł danego twórcy, moda trendy, style w sztuce, autentyczność pracy, czynniki specyficzne.
 • Bezpośrednie inwestycje w sztukę. Zakup od artysty, galerii, podczas licytacji lub w ofercie poaukcyjnej.
 • Rodzaje aukcji. Angielska (licytacja w górę), holenderska (licytacja w dół), aukcja w systemie Vickery. Aukcje internetowe.
 • Domy aukcyjne. Najważniejsze domy aukcyjne na świecie. Polskie domy aukcyjne. Prowizje.
 • Inwestowanie pośrednie. Fundusze inwestycyjne na rynku sztuki.
 • Strategie funduszy rynku sztuki.
 • Art banking na świecie i po polsku.

      Inwestycje w rynek sztuki – zalety i ograniczenia.

 • pt., 2019-09-27 12:00