Autyzm a zaburzenia bioenergetyczne; wspieranie funkcji mitochondriów szansą na skuteczną terapię

Numer: 
372

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe objawiające się: problemami z nawiązywaniem kontaktów społecznych, zaburzeniami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz przywiązaniem do schematów. Zaburzenie to dotyka ponad 0,8 % światowej populacji, a z roku na rok liczba ta wzrasta.

Do chwili obecnej nie wykryto przyczyny występowania autyzmu, brak również skutecznych metod terapii. Badania poczynione w ciągu ostatnich dwóch dekad wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu mitochondriów u wielu dzieci z autyzmem. Wykazano również związek między autyzmem a mutacjami w mitochondrialnym DNA.

Pojawia się zatem pytanie, czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu mitochondriów - komórkowych „elektrowni” odpowiedzialnych za wytwarzanie energii mogą być przyczyną zaburzeń obserwowanych w autyzmie. Czy precyzyjne modulowanie funkcji mitochondriów jest szansą na opracowanie nowych, skutecznych metod leczenia autyzmu?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas wykładu.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 28 Września, 2019 - 09:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Znaczenie zaburzeń mitochondrialnych w etiopatologii autyzmu oraz wskazanie mitochondriów jako potencjalnego celu nowych strategii terapeutycznych w leczeniu autyzmu.
dr
Magdalena
Cieślik
Miejsce spotkania: 
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
Sala D-204, 1 piętro; jest winda.