Czy możemy zobaczyć cząsteczkę? AFM – drzwi do nanoświata

Numer: 
198

Prezentacja będzie miała na celu zapoznanie uczestników z techniką Mikroskopii Sił Atomowych (AFM). Pokażę Państwu niewielki, niepozorny instrument, który pozwali nam wybrać się w podróż do mikro- i nanoświata. Omówiona zastanie zasada działania i możliwości pomiarowe tej techniki. Postaramy się również wykonać pomiary "na żywo" i zobaczyć pojedyncze
cząsteczki chemiczne.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 27 Września, 2019 - 15:00
piątek, 27 Września, 2019 - 15:30
piątek, 27 Września, 2019 - 16:00
piątek, 27 Września, 2019 - 16:30
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
Prezentacja będzie miała na celu zapoznanie uczestników z techniką Mikroskopii Sił Atomowych (AFM). Omówiona zastanie zasada działania i możliwości pomiarowe tej techniki. Wykonamy pomiary "na żywo".
Dodatkowe informacje: 
Wymagana rejestracja (maks. 6 osób na jedną grupę). Zgłoszenia proszę wysyłać od 16.IX. na adres e-mail: marcin@chem.uw.edu.pl, w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób , preferowany termin. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki
Organizator: 
dr
Marcin
Strawski
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Sala 106 (piwnica)