Formalizm hamiltonowski, czyli jak rygoryzacja mechaniki wpłyneła na rozwój fizyki i matematyki

Numer: 
139

Zamierzam omówić wyprowadzenie mechaniki hamiltonowskiej (przez mechanikę Lagrange'a) z równań Newtona. Następnie omówię korzyści, jakie sama mechanika (w szczególności astronomia) odniosły w związku z nowym narzędziem. Wreszcie, główna część wykładu poświęcona będzie konsekwencjom formalizmu hamiltonowskiego, przede wszystkim jego użyteczności przy wyprowadzaniu nowych teorii fizycznych (termodynamika, fizyka statystyczna, mechanika kwantowa) oraz rozwiązywaniu zadań w nich się pojawiających. Ponadto opowiem, jak sam formalizm hamiltonowski okazał się użyteczny w teorii sterowania. Postaram się zarysować zasadę maksimum Pontriagina. Wreszcie opowiem o najnowszych badaniach związanych z pewnymi modelami rozchodzenia się fal na płytkich kanałach, gdzie najistotniejsze problemy mają swoje sformułowanie w języku hamiltonowskim.    

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Temat przewodni: 
Forma: 
Termin: 
środa, 25 Września, 2019 - 17:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Zobaczymy, jak wprowadzono mechanikę hamiltonowską i jak to pomogło w formułowaniu mechaniki kwantowej, termodynamiki czy teorii sterowania.
Tomasz
Cieślak
Miejsce spotkania: 
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa