Obesogeny – czym są i w jaki sposób przyczyniają się do rozwoju otyłości?

Numer: 
375

Rosnąca częstość występowania otyłości we współczesnym świecie stanowi istotny problem społeczny i ekonomiczny. Szukając przyczyn tego stanu rzeczy, zwrócono uwagę na korelację pomiędzy zwiększającą się liczbą osób otyłych a rosnącym zanieczyszczeniem środowiska. Tak powstała koncepcja obesogenów, czyli związków chemicznych, które wpływając na metabolizm tkanki tłuszczowej, mogą sprzyjać rozwojowi otyłości u ludzi.

Obecnie zidentyfikowano szereg substancji, które hamując enzymatyczny rozkład tłuszczów lub pobudzając ich syntezę, a także stymulując powstawanie nowych komórek tłuszczowych (adipocytów), sprzyjają odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Substancje te są obecne w produktach codziennego użytku, np.: w opakowaniach żywności  czy w środkach ochrony roślin.

Szczególnie wrażliwe na wpływ obesogenów są młode organizmy, u których długotrwała ekspozycja na te substancje może trwale zaburzyć szlaki metaboliczne. To właśnie obesogenom zawartym w różnych produktach codziennego użytku przypisuje się znaczącą rolę w rozwoju otyłości u dzieci i młodzieży. Dlatego istotna jest identyfikacja potencjalnych źródeł obesogenów, a także prowadzenie badań mających na celu przeciwdziałanie ich szkodliwemu wpływowi na metabolizm tkanki tłuszczowej. 

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 28 Września, 2019 - 13:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Obesogeny to związki zawarte w produktach codziennego użytku, które przez szkodliwy wpływ na metabolizm tkanki tłuszczowej sprzyjają rozwojowi otyłości. Gdzie ich szukać i jak unikać?
dr hab.
Alina
Kuryłowicz
Miejsce spotkania: 
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
sala D-204, 1 piętro; jest winda.