Polacy i środowisko

Numer: 
13

Jaki jest stosunek polskiego społeczeństwa do zmian klimatycznych? Ile jest rzeczywiście warta Puszcza Białowieska? Co Polacy są w stanie zrobić dla ochrony środowiska? Jak zmieniła się świadomość ekologiczna od początku transformacji w 1989 r.? I jak zmienił się w tym okresie stan środowiska w Polsce?

Prowadzenie: Marcin Rotkiewicz – zastępca kierownika działu nauki tygodnika POLITYKA

Paneliści:

prof. Jerzy Duszyński, biochemik, prezes Polskiej Akademii Nauk;

Dr Adrian Wójcik, psycholog społeczny, pracuje w Zakładzie Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 24 Września, 2019 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Jaki jest stosunek polskiego społeczeństwa do zmian klimatycznych? Ile jest rzeczywiście warta Puszcza Białowieska? Co Polacy są w stanie zrobić dla ochrony środowiska?
prof. dr hab.
Jerzy
Duszyński
dr
Adrian
Wójcik
red.
Marcin
Rotkiewicz
Miejsce spotkania: 
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa