Polityka wobec imigrantów muzułmańskich w Polsce - spójna czy wielogłosowa?

Numer: 
341

Polska jest coraz bardziej różnorodna pod względem kulturowym,etnicznym,religijnym.Celem prezentacji jest przedstawienie dwóch wymiarów polityki dotyczącej imigrantów z krajów muzułmańskich:narracji politycznych (to, jak dany problem jest przedstawiany przez decydentów i polityków)oraz regulacji prawnych.Te dwa aspekty są powiązane ,ale z drugiej strony różnią się, są zakorzenione w odmiennych historycznych i instytucjonalnych kontekstach.Normy prawne w zakresie podtrzymywania różnorodności kulturowej grup muzułmańskich są dość liberalne, natomiast polityka przyjmowania imigrantów z państw islamskich, zwłaszcza w sferze dyskursywnej, jest zupełnie odmienna. Co leży u podłoża tych różnic?

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 28 Września, 2019 - 11:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Prezentacja dotyczy polityki Polski w zakresie przyjmowania imigrantów z państw muzułmańskich jak i w odniesieniu do zapewnienia im możliwości pielęgnacji odrębności kulturowej.
Współorganizator: 
PAN ZDP
prof.
Katarzyna
Andrejuk
Miejsce spotkania: 
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica I p. sala 161