Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Polityka wobec imigrantów muzułmańskich w Polsce - spójna czy wielogłosowa?

Polska jest coraz bardziej różnorodna pod względem kulturowym,etnicznym,religijnym.Celem prezentacji jest przedstawienie dwóch wymiarów polityki dotyczącej imigrantów z krajów muzułmańskich:narracji politycznych (to, jak dany problem jest przedstawiany przez decydentów i polityków)oraz regulacji prawnych.Te dwa aspekty są powiązane ,ale z drugiej strony różnią się, są zakorzenione w odmiennych historycznych i instytucjonalnych kontekstach.Normy prawne w zakresie podtrzymywania różnorodności kulturowej grup muzułmańskich są dość liberalne, natomiast polityka przyjmowania imigrantów z państw islamskich, zwłaszcza w sferze dyskursywnej, jest zupełnie odmienna. Co leży u podłoża tych różnic?

Nauki humanistyczne
  • sob., 2019-09-28 11:00
Spotkanie festiwalowe Labirynt filozoficzny

Wszystkich, którzy chcą zadać filozofom z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN także i inne nurtujace pytania filozoficzne oraz przedstawić im własne przemyślenia, serdecznie zapraszamy na pobłądzenie po korytarzach Pałacu Staszica. W rolę:Heraklita, Platona,Dionizego Areopagity,św.Tomasza,Kartezjusza,Husserla,Kierkegaarda,Freuda,św.Agustyna, Schopenhauera,Nitzschego,Heraklita i Arystotelesa wcielą się pracownicy naszego Instytutu.

Nauki humanistyczne
  • sob., 2019-09-28 12:00