Grzeczność w komunikacji międzykulturowej – praktyka i teoria

Numer: 
787

W kontaktach z przedstawicielami innych kultur nie wystarczy znajomość wspólnego języka, aby skutecznie się porozumieć. Bardzo ważnym elementem komunikacji jest kompetencja w zakresie grzeczności językowej, czyli przyjętych w danej kulturze sposobów dziękowania, wypowiadania komplementów, przepraszania itd. Nasz miniwykład pokazuje przykładowe sytuacje nieporozumień powstałych w komunikacji pomiędzy Polką a Amerykaninem, którzy nie do końca zrozumieli się, pomimo iż oboje znają zarówno język polski, jak i angielski. Sytuacje te zostaną opatrzone komentarzami z punktu widzenia pragmatyki, czyli gałęzi językoznawstwa zajmującej się badaniami nad komunikacją.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 22 Września, 2020 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Nasz miniwykład ukazuje rolę kompetencji w zakresie grzeczności językowej, ilustrując ją przykładami nieporozumień pomiędzy Polką a Amerykaninem. Sytuacje te zostaną skomentowane przez językoznawcę.
Dodatkowe informacje: 
Lekcja w języku angielskim. Wystarczy minimalna znajomość.
Organizator: 
dr hab.
Agnieszka
Piskorska
mgr
Daniel
Sax
Miejsce spotkania: 
Lekcja w formie nagrania
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online
Wydarzenie online na żywo: