Kampinoskie krajobrazy

Numer: 
719

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków

Długość trasy: 8 km, czas przejścia 4 godziny, liczba uczestników 25-30 osób

Trasa wycieczki pozwala na poznanie najatrakcyjniejszych przyrodniczo fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN. Prowadzi między innymi skrajem najstarszego i zarazem największego w KPN Obszaru Ochrony Ścisłej – Sieraków. Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość pracy z kartami ćwiczeń.

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,

- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa).

Typ szkoły i dziedzina: 
Termin: 
wtorek, 22 Września, 2020 - 09:00
czwartek, 24 Września, 2020 - 09:00
Czas trwania: 
240 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej. Trasa wycieczki pozwala na poznanie najatrakcyjniejszych przyrodniczo fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN.
Dodatkowe informacje: 
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych. Istnieje możliwość zmiany daty i godziny spotkania po uprzednim kontakcie.
Organizator: 
mgr
Maciej
Szajowski
Miejsce spotkania: 
ul. gen. Romana Abrahama 48
05-080 Sieraków
Zbiórka na pętli autobusowej. Dojazd autobusem linii 210 (lub linią zastępcza Z10) ze stacji Metro Młociny.
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: