Kreatywność w turystyce dziedzictwa kulturowego

Numer: 
703

Celami warsztatu są rozumienie przez uczestników pojęć, takich jak: turystyka, turystyka kulturowa, turystyka dziedzictwa kulturowego, dziedzictwo kulturowe, kreatywność w jej różnych odmianach (artystyczna, naukowa, techniczna, społeczna, gospodarcza) oraz rozwój umiejętności współpracy i kreatywności gospodarczej w sektorze turystyki dziedzictwa kulturowego. Metodami wykorzystywanymi podczas warsztatu będą: rozmowa nauczająca, wykład, wspólne ćwiczenia, uczenie się przez współpracę (grupa zadaniowa), case study, dyskusja, burza mózgów.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 25 Września, 2020 - 10:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Warsztat z elementami wykładu. Przebędziemy drogę – poprzez kreatywność –od inspirujących i atrakcyjnych obiektów dziedzictwa kulturowego i ich opowieści do współczesnego biznesu.
mgr
Katarzyna
Obłąkowska-Kubiak
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: