Miejskie utopie Ameryki w XX wieku (Urban Utopias in 20th-century United States)

Numer: 
789

Celem wykładu jest przedstawienie głównych koncepcji urbanistycznych, które ukształtowały myślenie o przestrzeni miejskiej Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Wizje miast przyszłości, na przykład te zaproponowane przez Franka Lloyda Wrighta w latach 30. XX w., odzwierciedlają aspiracje i marzenia społeczeństwa amerykańskiego, ale również stanowią odpowiedź na negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne towarzyszące rozwojowi przemysłowej Ameryki. Wykład poświęcony będzie właśnie temu reformatorskiemu aspektowi utopii urbanistycznych, w szczególności odpowiedzi na pytanie, jak urbaniści i wizjonerzy przekładali takie postulaty, jak sprawiedliwość społeczna, indywidualizm czy wspólnotowość na język form przestrzennych.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 11:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Celem wykładu jest przedstawienie głównych koncepcji urbanistycznych, które ukształtowały myślenie o przestrzeni miejskiej Stanów Zjednoczonych w XX wieku.
Dodatkowe informacje: 
Lekcja w języku angielskim.
Organizator: 
dr hab.
Aneta
Dybska
Miejsce spotkania: 
Lekcja online w czasie rzeczywisty
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo