Zanim powstanie nowa pastylka

Numer: 
726

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna.
Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków.
W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu "od podszewki" z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku.

W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem.

W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 22 Września, 2020 - 13:00
środa, 23 Września, 2020 - 13:00
czwartek, 24 Września, 2020 - 13:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Opracowanie nowego leku wymaga połączenia wysiłku wielu naukowców. W naszych wykładach pokażemy, jakie badania i techniki naukowe umożliwiają wytypowanie potencjalnych kandydatów na nowe leki.
Dodatkowe informacje: 
Każdy wykład stanowi osobną całość. Polecany jest udział w 3 wykładach.
dr
Mariusz
Czarnocki-Cieciura
dr
Krzysztof
Skowronek
dr
Roman
Szczepanowski
dr
Filip
Stefaniak
Miejsce spotkania: 
Lekcja poprowadzona przez Zoom
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo