Zmierzyć góry

Numer: 
707

Jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe? Co to jest niwelator, co to są łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki?

Typ szkoły i dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 25 Września, 2020 - 09:00
piątek, 25 Września, 2020 - 10:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Jakie pomiary wykonuje się w celu wyznaczenia różnic wysokości, jak opracowuje się mapy sytuacyjno-wysokościowe? Co to jest niwelator, co to są łaty i jak wysoko skaczą ciężkie żabki?
dr hab. inż.
Janina
Zaczek-Peplinska
mgr inż.
Maria
Kowalska
Miejsce spotkania: 
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Warsztat w formie zdalnej (on-line na platformie MS Teams).
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo