Instytut Slawistyki PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Tłumacz, czyli kto?

Prowadząca przedstawi fragment swojej książki "Bahar znaczy Wiosna" (Poławiacze Pereł 2015) o wzajemnych relacjach kultury tureckiej i polskiej, w której tytułową bohaterką jest tłumaczka - kaligrafka. Poza krótką częścią performatywną autorka za pomocą prostych ćwiczeń i zadań interakcyjnych wprowadzi uczestników w rolę "mediatorów" pomiędzy dwoma odrębnymi kulturami. Wśród planowanych ćwiczeń znajduje się zabawa w nieistniejący język; wspólna z uczestnikami rekonstrukcja przybycia tłumacza pokojowego poselstwa; opis wyimaginowanego przedmiotu itp.; dramowa aranżacja spotkania dwóch plemion próbujących nawiązać między sobą kontakt. Rzecz o wielokulturowości i transkulturowości. Forma online: pokaz i czas pozostawiony na pytania i podsumowanie przez nauczyciela.

  • pt., 2020-09-25 10:30
Spotkanie festiwalowe Ćwiczenia z ekspansji. Gorączka brazylijska i początki ruchu narodowodemokratycznego w Polsce

W 1895 roku Galicję ogarnęła "gorączka brazylijska", czyli fala migracji mas chłopskich z Galicji do Brazylii. W tym samym roku Roman Dmowski dołączył do zespołu redakcyjnego "Przeglądu Wszechpolskiego" - wydawanego od 1892 roku we Lwowie organu prasowego Polskiego Towarzystwa Handlowo-Geograficznego, który przez pierwsze trzy lata swojego istnienia nosił nazwę "Przegląd Emigracyjny". Tematyką pisma było polskie wychodźstwo, idea polskiej kolonizacji i łączności wszechpolskiej, a celem, jaki sobie stawiali redaktorzy - racjonalne zagospodarowanie polskich mas ludowych, tych poddających się migracyjnej gorączce i tych pozostających w podzielonej rozbiorami Polsce. W moim wystąpieniu zamierzam pokazać, jak w poszczególnych tekstach pierwszego rocznika "Przeglądu Wszechpolskiego" były przedstawiane ludowe masy, oraz zastanowić się nad znaczeniem stosowanego tam pojęcia kolonizacji. Idea polskiej kolonizacji, to znaczy osadnictwa prowadzonego w Brazylii i Stanach Zjednoczonych przez masy chłopskie wygnane przez biedę z ziem polskich, na łamach pisma zaczęła się przenikać z ideą kolonizacji tych mas - dbałością, by się nie wynarodowiły i nie porzuciły religii katolickiej, a także z ideą ekspansji polskiego ciała narodu, które miało zająć odpowiednie miejsce w globalnej gospodarce kapitalistycznej. Chcę się też skupić na roli tego mało znanego aspektu historii endecji w jej rozwoju jako formacji autorytarnej i zmierzającej ku totalitaryzmowi.

Nauki humanistyczne
  • sob., 2020-09-26 12:30