Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa U.S. Foreign Policy on Disease

Very late in 2019 Western intelligence began to have insight that an epidemic was forming in central China, Hubei Province, Wuhan City. Because China was uncooperative, it remained unclear what the significance of this disease would be until very early in 2020 when China cordoned off Wuhan and other parts of Hubei Province. President Donald J. Trump then closed America to non-American arrivals from china, followed by non-American arrivals from many locations. As many states in the United States began to enforce isolation, American and other Western governments began to investigate the source of what became designated as the COVID-19, or Coronavirus Disease 2019. This investigation continues, with France and the United Kingdom demanding answers from China to questions of security at its P-4 high security virology laboratories situated nearby the epicenter of this pandemic. Derivative questions emerged when ventilators, personal protective equipment (PPE) and other emergency resources including testing kits coming from China arrived late, were over-priced, failed to work. An important question follows: what must the United States and other Western countries including Poland do in future to be more fully prepared for this sort of pandemic?

  • śr., 2020-09-23 11:30
Spotkanie festiwalowe Cyberciała w teledyskach Grimes i Björk

Pracownia Narracji Dziwnych (Weird Fictions Research Group) przy Ośrodku Studiów Amerykańskich UW zaprasza na spotkanie poświęcone twórczości Björk i Grimes, a w szczególności ich teledyskom i zawartym w nich cybernarracjom. Agnieszka Kotwasińska i Joanna Kaniewska przybliżą uczestniczkom i uczestnikom spotkania kategorię kulturową dziwności (the weird) i porozmawiają o tym, jak teledyski obu artystek odzwierciedlają coraz to większe zainteresowanie posthumanistyczną cielesnością i biotechnologicznymi utopiami w muzyce.

Organizatorki: mgr Joanna Kaniewska, kulturoznawczyni, amerykanistka, tłumaczka i autorka bloga poświęconego muzyce dziewiętnaście czwartych, dr Agnieszka Kotwasińska, kulturoznawczyni, amerykanistka, entuzjastka horroru, SF/F i weird fiction.

Obszar sztuki
  • czw., 2020-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Narco-Netflix, la fascinación con la violencia

En esta platica reflexionaremos sobre el contenido de algunas de las más afamadas series de Netflix sobre narcotráfico, narcotraficantes y narco violencia. El objetivo de esta plática es discutir  hasta qué punto las series de Netflix son confiables para entender la llamada `Guerra contra las drogas`, hasta qué punto `normalizan` la violencia y, también, hasta qué punto, esas series, son formas de propaganda que justifican la perspectiva de los Estados Unidos sobre este problema.

Podczas spotkania, prowadzonego w języku hiszpańskim, zastanowimy się nad treścią niektórych z najbardziej znanych seriali Netflix na temat handlu narkotykami, handlarzy narkotykami i przemocy narkotykowej. Celem tej rozmowy jest omówienie, w jakim stopniu produkcje Netflix są wiarygodne i pomagają zrozumieć tak zwaną „wojnę z narkotykami”, w jakim stopniu „normalizują” przemoc, a także w jakim stopniu powyższe seriale są formą propagandy uzasadniającej perspektywę Stanów Zjednoczonych dotyczącą tego problemu.

Obszar sztuki
  • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Rozważania o rozwoju z latynoamerykańskiej perspektywy

Współczesne światowe przemiany implikują coraz intensywniejsze wzajemne oddziaływania między globalnymi siłami polityczno-ekonomicznymi a lokalnymi strukturami społecznymi. Debata nad możliwymi drogami rozwoju wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, wzrastającymi nierównościami i konkurencyjnością, intensyfikacją migracji, indywidualizacją życia, dotyka również społeczności lokalne, często odcięte od światowego przepływu informacji, jednakże o wiele bardziej podatne na występowanie różnorodnych ryzyk, środowiskowych jak i ekonomicznych.

Naszym zamiarem jest przedstawienie prowadzonych obecnie badań i rozważań nad rozwojem w Ameryce Łacińskiej przez zespół naukowców z Polski, Kostaryki i Francjiw ramach grantu "Dyskursy i dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Nauki społeczne
  • ndz., 2020-09-27 17:00