Rozważania o rozwoju z latynoamerykańskiej perspektywy

Numer: 
237

Współczesne światowe przemiany implikują coraz intensywniejsze wzajemne oddziaływania między globalnymi siłami polityczno-ekonomicznymi a lokalnymi strukturami społecznymi. Debata nad możliwymi drogami rozwoju wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, wzrastającymi nierównościami i konkurencyjnością, intensyfikacją migracji, indywidualizacją życia, dotyka również społeczności lokalne, często odcięte od światowego przepływu informacji, jednakże o wiele bardziej podatne na występowanie różnorodnych ryzyk, środowiskowych jak i ekonomicznych.

Naszym zamiarem jest przedstawienie prowadzonych obecnie badań i rozważań nad rozwojem w Ameryce Łacińskiej przez zespół naukowców z Polski, Kostaryki i Francjiw ramach grantu "Dyskursy i dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
niedziela, 27 Września, 2020 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Naszym zamiarem jest przedstawienie aktualnego stanu badań i rozważań nad rozwojem w Ameryce Łacińskiej prowadzonych przez zespół naukowców z Polski, Kostaryki i Francji w ramach projektu.
dr hab.
Katarzyna
Dembicz
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
numer sali zostanie podany w późniejszym czasie
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: