Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Bejt Tfila - Dom Modlitwy

Celem tej lekcji jest próba przybliżenia istoty, powodów i celów działania synagogi – jako instytucji żydowskiego życia religijnego, miejsca spotkań wspólnoty, ale także jako pełnego informacji tekstu kultury, który można, posiadając odpowiednie narzędzia interpretacyjne i odrobinę wiedzy, odczytywać jak opowieść o żydowskiej religijności i obyczajowości.

Spotkanie organizowane w ramach funduszu EOG przez– Islandię Liechtenstein i Norwegię

  • pon., 2020-09-21 10:00
  • śr., 2020-09-23 10:00
Spotkanie festiwalowe Spacer po cmentarzu żydowskim

Powstały w 1806 roku cmentarz przy ul. Okopowej jest drugą co do wielkości żydowską nekropolią w Polsce i jednym z nielicznych już świadków kilkuwiekowej historii społeczności żydowskiej w Warszawie. Podczas spaceru zobaczymy różne typy nagrobków — macewy, ohele, obeliski, przyjrzymy się ornamentom i dowiemy się, jakie jest ich symboliczne znaczenie. Uczestnicy spaceru odwiedzą miejsca pochówku m. in. Bera Sonnenberga, Ludwika Zamenhofa, Adama Czerniakowa i Marka Edelmana.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

  • wt., 2020-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa 10 000 fotografii, czyli jak dbać o swoje archiwum cyfrowe

Większość z nas lubi robić fotografie i dzielić się nimi. Po pewnym czasie nasza kolekcja składa się z setek, tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy fotografii. Wcześniej czy później taka kolekcja robi się trudna do przeglądania, a my sami nie wiemy, co w niej mamy. W ramach warsztatów pracownicy ŻIH podzielą się swoim doświadczeniem w katalogowaniu, opisywaniu i przechowywaniu fotografii cyfrowych.

  • wt., 2020-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa Bejt Tfila - Dom Modlitwy

Celem tej lekcji jest próba przybliżenia istoty, powodów i celów działania synagogi – jako instytucji żydowskiego życia religijnego, miejsca spotkań wspólnoty, ale także jako pełnego informacji tekstu kultury, który można, posiadając odpowiednie narzędzia interpretacyjne i odrobinę wiedzy, odczytywać jak opowieść o żydowskiej religijności i obyczajowości.

Spotkanie organizowane w ramach funduszu EOG przez– Islandię Liechtenstein i Norwegię

  • pon., 2020-09-21 10:00
  • śr., 2020-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Jak odtworzyć zaginione fragmenty historii rodzinnych ?

Od 25 lat Dział Genealogii ŻIH zajmuje się historią rodzin żydowskich w Polsce. Pomagają odtworzyć zaginione fragmenty historii rodzinnych, odnaleźć ślady rodziny, a także połączyć krewnych, żyjących dzisiaj w różnych stronach świata. Podczas wykładu Dział Genealogii podpowie jak stawiać pierwsze kroki w szukaniu swoich żydowskich korzeni. Od czego zacząć, gdzie szukać pomocy, jakie źródła opowiedzą nam więcej o naszych przodkach. Spośród tych kontaktujących się z Działem, większość to Żydzi z różnych stron świata, którzy pewni są swojej żydowskiej tożsamości. Szukają informacji o przeszłości, próbując uzupełnić luki w przekazach rodzinnych. Chcą dowiedzieć się więcej na temat kraju swojego pochodzenia, zdobyć informacje o dalszych krewnych. Mają nadzieję na odnalezienie żyjących krewnych, których jeszcze nie poznali.

Kontaktują się z nami też osoby mieszkające w Polsce, które chcą odnaleźć lub potwierdzić żydowskie korzenie. Początki ich poszukiwań są różnorodne: brak przekazu o wcześniejszych pokoleniach, fotografie nieznanych ludzi w rodzinnym albumie, dokumenty znalezione po śmierci babci, w których pojawiają się nieznane i obco brzmiące imiona. Zdarza się, że argumentem jest stale powtarzający się sen, przeczucie, potrzeba określenia swojej tożsamości, czy też zwykła ciekawość. 

Część nigdy nie odnajdzie Żydów wśród swoich przodków. Sprawdzić jednak zawsze warto. Inni faktycznie odkrywają, że są Żydami lub mają żydowskie korzenie. Co to oznacza? Postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące poszukiwań rodzinnych. 

  • śr., 2020-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Archiwum ważniejsze niż życie

Celem tej lekcji jest próba przybliżenia historii członków grupy Oneg Szabat mieszkańców warszawskiego getta, którzy w czasie niemieckiej okupacji stworzyli najważniejsze archiwum II wojny światowej, Podziemne Archiwum Getta Warszawy.

Spotkanie organizowane w ramach funduszu EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

  • czw., 2020-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Spacer: Impresja o Dzielnicy Północnej

 

Spacer ścieżką łączącą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Żydowskim Instytutem Historycznym. Dzielnica Północna, na której zgliszczach, spalonych cegłach oraz popiele wybudowano po wojnie socrealistyczne osiedle Muranów, jest jednym z najbardziej bogatych w historię miejsc współczesnej Warszawy. To właśnie w Dzielnicy Północnej, i to nie tylko w jej bijącym sercu na słynnych Nalewkach, w dwudziestoleciu międzywojennym kwitło życie żydowskie — zarówno handel, jak i kultura. To również tutaj, w czasie okupacji niemieckiej, znajdowało się tzw. duże getto, na terenie którego trwały walki powstańcze w 1943 roku. W czasie spaceru zostanie przypomniana przedwojenna historia dzielnicy, jak również ostatni akt istnienia jej i jej mieszkańców. 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

 

 

 

 

  • czw., 2020-09-24 17:00
Lekcja festiwalowa XIX-wieczna Warszawa – miasto czterech narodów

XIX-wieczna Warszawa była skupiskiem ludzkim zróżnicowanym pod względem narodowym i wyznaniowym. Obok dominujących liczebnie Polaków, w ogromnej większości wyznających rzymski katolicyzm, funkcjonowała duża społeczność żydowska. Znaczącą grupę tworzyli ewangelicy pochodzący głównie z Niemiec, a także ze Szwajcarii, Czech, Holandii i Francji. Natomiast liczba prawosławnych, przeważnie Rosjan, była niewielka. Wspólnoty narodowe i wyznaniowe pozostawały światami równoległymi, ale ich członkowie tworzyli jednocześnie wielkomiejską społeczność, rywalizowali ze sobą lub współpracowali w wielu dziedzinach aktywności. Wszystko to budziło duże zainteresowanie odwiedzających Warszawę cudzoziemców, czego najciekawszym przejawem są dwa niemieckie opisy miasta: Carla Goehringa (Karla Göhringa) z 1844 r. i Fritza Wernicka z 1876 r.

  • pt., 2020-09-25 10:00