Co i jak testują (matematyczni) statystycy?

Numer: 
201

O matematyce często mówi się (między innymi) jako o języku nauk przyrodniczych. W tym kontekście jako język nauk opartych na eksperymencie należy wyróżnić statystykę matematyczną. Podczas wykładu chciałbym odrobinę przybliżyć ów język, ze szczególnym akcentem na tzw. testowanie hipotez statystycznych. Jest to metodologia stosowana w bardzo szerokim wachlarzu sytuacji – od próby odkrycia nowej cząstki elementarnej, przez ocenę skuteczności nowo wprowadzonego leku, aż po badania mające rozstrzygnąć, która płeć lepiej sobie radzi z parkowaniem samochodu. Mam zamiar zwrócić uwagę na kilka subtelności tego języka, przestrzegając przed pewnymi błędami interpretacyjnymi. Na poziomie istotności 0,01% odrzucam hipotezę badawczą, zgodnie z którą szansa na wyniesienie czegoś wartościowego z tego wykładu jest mniejsza od 99% – w szczególności dowiecie się na nim, co tak właściwie oznacza to pokrętne zdanie. Serdecznie zapraszam!

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
sobota, 19 Września, 2020 - 10:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Kto jest lepszym tenisistą – Federer czy Nadal? Jak na to odpowiedzieć, uwzględniając rolę przypadku? I co to ma wspólnego z odkrywaniem cząstek elementarnych? Po odpowiedzi zapraszam na wykład!
mgr
Łukasz
Rajkowski
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo