Cudzoziemcy w polskiej szkole

Numer: 
235

Liczba cudzoziemskich uczniów w polskich szkołach co roku wzrasta. W 2015 r. było ich ponad 10 tys., najwięcej w woj. mazowieckim, ponad 4 tys. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła do 44 tys., a w samej Warszawie wynosiła ponad 3,5 tys. Większość z nich to imigranci. Status uchodźcy ma 208 uczniów. To Ukraińcy, Chińczycy, Wietnamczycy; przybywa także Hindusów. Nasz system oświaty ma wobec tych uczniów podobne wymagania jak wobec polskich. Nie daje im jednak wystarczających szans, aby mogli te wymagania spełnić. Mali cudzoziemcy zaczynają edukację w polskiej szkole często prawie nie znając polskiego. Ich wiedza, obyczaje, a czasem także wygląd różnią się od tego, co znają polskie dzieci. Cudzoziemcy mierzą się z ogromnym stresem i przemęczeniem nadmiarem dodatkowych zajęć. To głównie na rodziców i nauczycieli spada zadanie ich edukacji oraz integracji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że w Polsce obowiązuje integracyjny model przyjmowania do szkół dzieci imigrantów. Zakłada on wspólny udział w zajęciach dzieci cudzoziemskich i polskich. MEN opłaca imigrantom zajęcia polskiego i wyrównawcze przedmiotowe, jednak nie więcej niż 5 godzin tygodniowo. Przysługuje im również prawo do asystenta kulturowego, ale nie dłużej niż przez rok. Od 2016 r. szkoły mają także możliwość organizowania w szkołach tzw. klas przygotowawczych.

Dyrektorzy szkół alarmują, że wsparcie ze strony samorządów jest niewystarczające, a nasz system edukacji nie jest dostosowany do potrzeb uczniów z zagranicy. W czasach, gdy polska edukacja boryka się z wieloma problemami, temat cudzoziemskich uczniów rzadko przebija się do debaty publicznej. W naszym spotkaniu wezmą udział nauczyciele, asystenci kulturowi oraz przedstawiciele samorządu. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do wymiany dośw.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 26 Września, 2020 - 17:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń między rodzicami i nauczycielami dzieci cudzoziemskich oraz przedstawicielami samorządu, aby wspólnie przezwyciężyć trudności, z którymi uczniowie się mierzą.
Dodatkowe informacje: 
Można uczestniczyć w debacie po zarejestrowaniu sie : ewa.cichocka@uw.edu.pl
Współorganizator: 
Teatr Powszechny Zygmunta Hübnera
doktorantka
Ewa
Cichocka
Miejsce spotkania: 
Można uczestniczyć w debacie po zarejestrowaniu sie : ewa.cichocka@uw.edu.pl
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo