Jak dochodzi się do prawdy w nauce? Rola czasopism naukowych

Numer: 
216

Dla laika nauka to pasmo sukcesów, droga ciągłego postępu prowadząca od odkrycia do odkrycia czy od jednej do kolejnej błyskotliwej tezy. Gdy przyjrzymy się jednak codziennym praktykom badaczy, to otrzymamy obraz znacznie bardziej złożony. Nauka jest miejscem niezwykle intensywnych interakcji, często także kontrowersji i sporów oraz poszukiwania chwiejnego konsensusu. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana w wypadku humanistyki, szczególnie w momencie, gdy jej przedstawiciele stawiają pytania o fundamenty, które z natury rzeczy pozostają kwestią sporną i nierozstrzygalną raz na zawsze. Kluczowym miejscem, w którym rozgrywa się spór o prawdę, są czasopisma naukowe. Muszą one spełniać sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony, dopuszczać do publikacji jedynie artykuły dobrze uzasadnione i osadzone w dotychczasowej wiedzy i interpretacjach. Z drugiej strony, powinny przynosić odważne tezy i nowe perspektywy, przekraczające dominujące sposoby myślenia. W trakcie spotkania poznamy, w jaki sposób redakcje czasopism godzą te oczekiwania. Przyjrzymy się procesowi redakcyjnemu, szczególnie omawiając recenzowanie tekstów przez specjalistów z danej dziedziny nauki, ponieważ to on ma być gwarancją publikowania artykułów wysokiej jakości. Ponadto pokażemy, w jaki sposób publikacje w czasopismach budują prestiż autorów oraz jakie strategie stosują czasopisma, aby budować swoją pozycję na rynku wydawniczym, przyjrzymy się postulatowi umiędzynarodowienia oraz pokażemy sytuację polskich czasopism naukowych w światowym kontekście.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 19 Września, 2020 - 13:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wyniki pracy naukowców zanim zostaną uznane za prawdę poddawane są surowym testom. Publikacja w czasopiśmie naukowym jest gwarancją wysokiej jakości przedstawianego materiału. Dlaczego?
Dodatkowe informacje: 
Zapisy - na spotkanie tradycyjne sala nr 18 : k.swirek@is.uw.edu.pl - uczestnictwo zdalne: motrenkoja@is.uw.edu.pl
Organizator: 
dr
Jakub Bazyli
Motrenko
Miejsce spotkania: 
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa
Zapisy - na spotkanie tradycyjne sala nr 18 : k.swirek@is.uw.edu.pl - uczestnictwo zdalne: motrenkoja@is.uw.edu.pl
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo