Park miejski – laboratorium architekta krajobrazu

Numer: 
239

Parki są ważną częścią struktury miast – ich walory przyrodnicze mają znaczący wpływ na jakość środowiska miejskiego. Bez wątpienia ład, piękno i harmonia przestrzeni parków pozytywnie oddziałują na kształtowanie się postaw społecznych. Mając to na uwadze, architekci krajobrazu – naukowcy i praktycy z Katedry Architektury Krajobrazu z warszawskiej SGGW – w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki zamierzają podzielić się z uczestnikami wycieczki swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu kształtowania przestrzeni parkowych w miastach. Podczas spaceru po Parku Ujazdowskim w Warszawie prowadzący postarają się wyjaśnić, na czym polega istota parku miejskiego oraz jakie są jego funkcje – te tradycyjne oraz współczesne. Spotkanie terenowe sprzyjać będzie zaprezentowaniu podstawowych elementów programu parku, a na widocznych przykładach omówione zostaną zasady kompozycji przestrzennej. Poruszone będą zagadnienia z zakresu kształtowania scenerii i widoków, wnętrz parkowych i układów roślinnych, uzyskiwania określonych nastrojów, co sprzyja tworzeniu lokalnej tożsamości miejsca. Bez wątpienia głównym tworzywem kompozycyjnym parku jest roślinność, a zwłaszcza dorodny drzewostan. Piękne drzewa decydują w dużym stopniu o atrakcyjności miejskich parków i ogrodów, które umożliwiają efektywny wypoczynek mieszkańców miast. Ponieważ każde dzieło ogrodowe uzyskuje pełne efekty plastyczne i użytkowe dopiero po upływie wielu lat (specyfika rozwoju roślinności), szczególna uwaga zostanie poświęcona właśnie temu zagadnieniu, a to w celu ukazania parku – w odróżnieniu od dzieł architektury – jako delikatnego i dynamicznego organizmu zmieniającego się w czasie.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
sobota, 26 Września, 2020 - 12:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Spacer w parku – omówienie funkcji oraz zasad projektowania kompozycji, kształtowania i pielęgnowania przestrzeni i roślinności parku miejskiego jako dzieła architektury krajobrazu.
Dodatkowe informacje: 
Wycieczka pod gołym niebem – prosimy o dostosowanie stroju do warunków pogodowych.
dr inż.
Beata
Fortuna-Antoszkiewicz
dr inż.
Jan
Łukaszkiewicz
Miejsce spotkania: 
Aleje Ujazdowskie
00-467 Warszawa
Miejsce zbiórki: wejście główne do Parku Ujazdowskiego od strony Al. Ujazdowskich, przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: