Zwiedzanie ogrodu Centrum Wodnego SGGW

Numer: 
240

Wycieczka po ogrodzie Centrum Wodnego SGGW nazywanym też "Parkiem Wodnym" umożliwi zapoznanie się z terenem, gdzie na co dzień prowadzone są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne dla studentów. W parku zobaczymy terenowy model rzeki i jej zlewni w obszarze wyżynnym i nizinnym. Podążając wzdłuż biegu rzeki, odwiedzimy zróżnicowane siedliskowo ekosystemy wód stojących i zajrzymy do wnętrza zbiornika wodnego przez panoramiczną szybę umieszczoną w suchym doku. Poznamy budowle hydrotechniczne służące do sterowania przepływem wody. Zapoznamy się z wyposażeniem stacji meteorologicznej monitorującej jakość i wybrane parametry fizyczne powietrza atmosferycznego. Obejrzymy z bliska modele zielonych dachów, umożliwiających retencjonowanie wód opadowych i przeciwdziałanie zjawisku "miejskiej wyspy ciepła".

Wycieczka pod gołym niebem - prosimy o dostosowanie stroju do warunków pogodowych.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
sobota, 19 Września, 2020 - 12:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Zwiedzanie ogrodu z terenowym modelem rzeki i jej zlewni w obszarze wyżynnym i nizinnym, zróżnicowanymi ekosystemami wodnymi, suchym dokiem obserwacyjnym, budowlami hydrotechnicznymi i stacją meteo.
Dodatkowe informacje: 
zapisy od 14 IX: tomasz_stanczyk@sggw.edu.pl Wycieczka pod gołym niebem - prosimy o dostosowanie stroju do warunków pogodowych.
Organizator: 
Laboratorium Centrum Wodnego SGGW
dr inż.
Tomasz
Stańczyk
Miejsce spotkania: 
ul. Ciszewskiego 6
02-766 Warszawa
Zbiórka przed wejściem do budynku Centrum Wodnego SGGW od strony ul. Ciszewskiego
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: