Debaty główne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Komputer kwantowy - nowy kamień filozoficzny?

1. Po co w ogóle mówić o komputerze kwantowym - zasada działania komputera wg pomysłu von Neumanna, pojęcie złożoności obliczeniowej, problemy NP-zupełne i NP-trudne, wykorzystanie złożoności obliczeniowej, zadania łamania szyfru w bezpiecznej komunikacji i szyfrowaniu

2. Pojęcie Qubitu, specyfika obliczeń kwantowych, znaczenie odczytu stanu 

3. Dlaczego nie ma komputerów kwantowych w sklepach z elektroniką - jakie są główne trudności techniczne związane z tą koncepcją 

4. Konstrukcje komputerów kwantowych - wyścig gigantów

  • pt., 2020-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Powstanie życia na Ziemi

Jak powstało życie na Ziemi? Czy pod wpływem wyładowań elektrycznych nagromadziło się w oceanie tyle cząsteczek organicznych, że spontanicznie połączyły się tworząc pierwsze organizmy? Czy może pierwsze były molekuły RNA, które przybyły z kosmosu? Czy cykle metaboliczne powstały wcześniej niż przekazywanie informacji? Czy kominy hydrotermalne na dnie oceanu są miejscem, w którym powstało życie

  • ndz., 2020-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Spełnione i niespełnione marzenia - Solidarność i transformacja

Chciałbym skłonić zaproszonych gości do rozważenia, czy i na ile zmiana ustroju w procesie transformacji była realizacją celów i idei ruchu społecznego Solidarności. Badanie francusko-polskie prof. Alaina Touraine’a mówiło o trzech celach ruchu: powstanie niepodległego, demokratycznego i respektującego prawa pracy państwa. Moje badania pokazywały, że wolne państwo miało być państwem wolnych obywateli, z akcentem na prawa człowieka, a hasło demokracji było zasadnicze. Lecz demokrację rozumiano w sposób szczególny: jako powszechny udział obywateli w debacie publicznej, wyznaczającej decyzje polityczne w państwie. W 1991 roku postulat prywatyzacji i urynkowienia gospodarki był akceptowany przez blisko 90% ankietowanych, choć w ciągu roku znacząco spadał – bowiem pojawiło się bezrobocie, które na wiele lat było podstawowym problemem społecznym i gospodarczym, a zatem także politycznym. Jednak od roku 2012 w badaniach ogólnopolskich mamy rosnącą przewagę odsetka osób zadowolonych z przemian i ze swego życia oraz pozytywnie oceniających życiowe osiągnięcia. Niemniej jednak od 2015roku mamy do czynienia z obrazem bardzo negatywnym transformacji i dlatego pomysł, by mówić o jej plusach i minusach możliwie konkretnie i w obiektywnie.  Jak dziś możemy ocenić transformację? Czy można się zgodzić z propagandowym obrazem, prezentującym ten proces, jako coś zgoła szkodliwego dla społeczeństwa? Czy ideał demokracji debatującej – deliberatywnej – jest możliwy do wskrzeszenia obecnie, czy jest to jednak rodzaj utopii społecznej? Jakie aspekty nowego państwa, jakie powstało po 1989, a właściwie 1990 roku, dają się wywieść z ruchu Solidarności, a co w transformacji przeczyło ideom i wartościom ruchu? Oto zestaw najważniejszych, wyjściowych problemów

  • pt., 2020-09-25 18:00
Spotkanie festiwalowe Jaka będzie następna pandemia, czyli co nadejdzie po COVID-19?

Pandemia COVID-19 pokazała, że istnieją zagrożenia, które nauka od dawna opisuje. Debata ma wskazać kierunek (kierunki),  z którego nadejdzie (a może już jest?) kolejne zagrożenie dla całej ludzkości.

  • sob., 2020-09-26 17:00
Spotkanie festiwalowe Nowy Wspaniały Wszechświat – cudowny wiek astronomii

Od początku XX wieku trwa okres wielkich odkryć astronomicznych. Postępy technologiczne umożliwiły obserwacje kosmosu we wszystkich zakresach fal elektromagnetycznych, cząstek elementarnych, a ostatnio także fal grawitacyjnych. Otwieranie każdego z tych okien zawsze przynosiło nowe, często zaskakujące odkrycia. Teraz rewolucja technologiczna, informatyczna i w zakresie teorii trwa nadal. Członkowie panelu dyskusyjnego przedstawią nowe perspektywy badań astronomicznych w różnych obszarach.

  • ndz., 2020-09-27 17:00