Oprowadzanie po wystawie stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”

Numer: 
248

Dokumenty prezentowane na wystawie „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” tworzą tzw. Podziemne Archiwum Getta Warszawy, którego inicjatorem był Emanuel Ringelblum, historyk i działacz społeczny. Powołał działającą w konspiracji grupę współpracowników (nazwali się Oneg Szabat, hebr. Radość Soboty) dokumentujących życie, a następnie śmierć getta Warszawy. Kiedy wiedzieli już, że getto zostanie zlikwidowane, a oni – wraz z innymi – wywiezieni do obozu Zagłady, zakopali dokumenty w piwnicy szkoły Borochowa przy ul. Nowolipki 68.

Termin: 
niedziela, 20 Września, 2020 - 13:00 do 14:00
Opis skrócony: 
Oprowadzanie po wystawie stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” tzw. Podziemne Archiwum Getta Warszawy
Marta
Janczewska
Miejsce wystawy: 
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
zbiórka: hol Instytutu