Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Numer: 
254

Wystawa będzie prezentować zjawiska klęskowe występujące w polskich lasach oraz przeciwdziałąnie i minimalizacja ich skutków, w kontekście czterech żywiołów:

I. OGIEŃ - pożary lasu.
II. ZIEMIA – szkody biotyczne - gradacje szkodliwych owadów i szkody antropogeniczne -  zanieczyszczenia gleby.
III. POWIETRZE – szkody od wiatru, zanieczyszczenia powietrza.
IV. WODA - susze i powodzie, zjawiska związane z opadem śniegu i niską temperaturą – okiść, sadź, śniegołomy.

Termin: 
sobota, 19 Września, 2020 - 09:00 do niedziela, 27 Września, 2020 - 15:00
mgr inż.
Artur
Sawicki
Miejsce wystawy: 
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn