Instytut Badawczy Leśnictwa

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Grzyb grzybowi nierówny

Głównym celem wycieczki terenowej będzie zapoznanie się z tematyką grzybobrania. Uczniowie będą zdobywali wiedzę dotyczącą zasad, których należy przestrzegać podczas grzybobrania, żeby uniknąć pomyłki i zatrucia. Nie zabraknie również prostych gier i zabaw, zadań i quizów na temat grzybów, które będą zachęcały młodzież do rywalizacji
lub współdziałania w grupie. Podczas wycieczki uczniowie sprawdzą również swoją wiedzę o budowie warstwowej lasu, wykonując zadania na interaktywnych urządzeniach terenowych. Na koniec uczniowie obejrzą wystawę dotyczącą „Skarbu odzyskanego - trufli”.

  • pon., 2020-09-21 09:30
Lekcja festiwalowa Geografia i biologia w przyrodzie

Wykład i warsztaty przybliżające powiązania pomiędzy przyrodniczymi warunkami położenia geograficznego Polski (gleba i klimat), a przystosowaniami biologicznymi podstawowych gatunków drzew leśnych (naturalny zasięg występowania, możliwości przystosowania do środowiska). Znaczenie przyrodniczej regionalizacji nasiennej drzew leśnych i jej zastosowanie w gospodarce leśnej.

  • wt., 2020-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Przygoda z krajobrazem Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska to jedna z ostatnich i największych zachowanych części pierwotnego lasu, który niegdyś pokrywał znacznie większe obszary nizin Europy. Czym różni się Puszcza od innych lasów? Czy jest jednolita? Jak i gdzie się kończy? Uczestnicy warsztatów „Przygoda z krajobrazem Puszczy Białowieskiej” aktywnie poznają krajobrazy tego obszaru, poprzez ich tworzenie: modelowanie jednostek krajobrazowych, zarówno terenów leśnych (od lasów grądowych do borów bagiennych), jak i nieleśnych (od łąk z zadrzewieniami do obszarów z luźną zabudową), które współtworzą krajobraz Puszczy Białowieskiej. Zestawienie tych różnorodnych elementów w złożony krajobraz będzie przyczynkiem do dyskusji na temat funkcjonowania tego ekosystemu. To zadanie poprzedzone będzie obserwacją terenową wybranych gatunków drzew, które występują w Puszczy Białowieskiej. Zajęcia rozwijają zainteresowanie dużą skalą krajobrazową oraz przybliżają przyczyny i znaczenie różnorodności krajobrazów na przykładzie jednego z naszych najcenniejszych, żywych zabytków przyrody.

  • śr., 2020-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Warstwowa budowa lasu

Widoczną cechą lasu jest jego budowa, składa się on bowiem z kilku warstw. Najważniejszą rolę w występowaniu warstw lasu pełnią drzewa. Decydują one o warunkach życia pozostałych organizmów występujących w lesie.

W lesie występują następujące warstwy: ściółka leśna, runo leśne, podszyt, podrost, warstwa pni i koron drzew. Żeby las mógł funkcjonować bez zarzutu, organizmy z różnych pięter, połączone systemem wzajemnych zależności, muszą współżyć ze sobą.

  • czw., 2020-09-24 09:00