Geografia i biologia w przyrodzie

Numer: 
617

Wykład i warsztaty przybliżające powiązania pomiędzy przyrodniczymi warunkami położenia geograficznego Polski (gleba i klimat), a przystosowaniami biologicznymi podstawowych gatunków drzew leśnych (naturalny zasięg występowania, możliwości przystosowania do środowiska). Znaczenie przyrodniczej regionalizacji nasiennej drzew leśnych i jej zastosowanie w gospodarce leśnej.

Termin: 
wtorek, 22 Września, 2020 - 09:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Formy edukacji: prezentacja i pogadanka, warsztaty, praca rysunkowa, laminowane gry dydaktyczne, interaktywna ścieżka edukacyjna, konkurs w grupach, gry i zabawy.
dr
Małgorzata
Sułkowska
Miejsce spotkania: 
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: