Warstwowa budowa lasu

Numer: 
601

Widoczną cechą lasu jest jego budowa, składa się on bowiem z kilku warstw. Najważniejszą rolę w występowaniu warstw lasu pełnią drzewa. Decydują one o warunkach życia pozostałych organizmów występujących w lesie.

W lesie występują następujące warstwy: ściółka leśna, runo leśne, podszyt, podrost, warstwa pni i koron drzew. Żeby las mógł funkcjonować bez zarzutu, organizmy z różnych pięter, połączone systemem wzajemnych zależności, muszą współżyć ze sobą.

Termin: 
czwartek, 24 Września, 2020 - 09:00
Czas trwania: 
120 minut
mgr inż.
Artur
Sawicki
Miejsce spotkania: 
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: