Narząd wzroku ssaków

Numer: 
823

W trakcie pokazu omówiona będzie budowa anatomiczna gałki ocznej oraz narządów dodatkowych oka  ssaków połączona z preparacją wyżej wymienionych struktur. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące drogi wzrokowej oraz związku narządu wzroku z innymi modalnościami. Uczestnicy będą mieli możliwość czynnego uczestnictwa w preparacji anatomicznej.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Forma: 
Liczba osób: 
25
Klasa od: 
Klasa do: 
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
W trakcie pokazu omówiona będzie budowa anatomiczna gałki ocznej oraz narządów dodatkowych oka ssaków połączona z preparacją wyżej wymienionych struktur. Uczestnicy będą mieli możliwość czynnego uczestnictwa w preparacji anatomicznej.
Wykonawca
dr
Michał
Skibniewski
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, budynek 24, Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej