O wszechobecnym promieniowaniu

Numer: 
704

W trakcie zajęć, bazując na aparaturze diagnostycznej urządzenia PF-1000, wykorzystywanej na co dzień do diagnostyki neutronów, przeprowadzone zostaną zajęcia interaktywne.

Uczestnicy będą mieli do wytypowania  przedmioty powszechnego użytku takie jak sól kuchenna, glazura, miernik samolotowy, czujka dymu. Będą musieli określić ich przeznaczenie i powszechność stosowania w życiu codziennym. Następnie prowadzący w oparciu o wytypowanych asystentów lekcji festiwalowej przeprowadzą pomiar promieniowania elektromagnetycznego emitowanego z tych przedmiotów. Widzowie będą mogli samodzielnie włączać i wyłączać monitory promieniowania.  Widzowie będą musieli samodzielnie ocenić intensywność tego promieniowania.

Typ szkoły: 
Forma: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 12:00
środa, 23 Wrzesień, 2015 - 12:00
piątek, 25 Wrzesień, 2015 - 12:00
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
Przeprowadzony zostanie pomiar promieniowania elektromagnetycznego emitowanego z przedmiotów codziennego użytku. Uczestnicy samodzielnie włączą i wyłączą monitory promieniowania, aby ocenić jego intensywność.
Wykonawca
mgr inż.
Ewa
Łaszyńska
Wykonawca
dr
Sławomir
Jednorów
Miejsce spotkania: 
Hery 23
01-497 Warszawa