pH surowców i produktów spożywczych a jakość odżywcza i prozdrowotna

Numer: 
744

Celem warsztatów jest poznanie równowagi kwasowo-zasadowej produktów spożywczych oraz wartości pH układu pokarmowego.

Zajęcia obrazują zmiany pH po spożyciu pokarmów w jamie ustnej. Znaczenie zachowania właściwej higieny jamy ustnej. Przedstawienie zależności miedzy prawidłowym funkcjonowaniem układu pokarmowego a wartością pH produktów spożywczych.  

Osoby biorące udział w warsztatach:

- zapoznają się z odcinkami układu pokarmowego człowieka;

- poznają wartość pH poszczególnych odcinków układu pokarmowego (jamy ustnej , żołądka, dwunastnicy i jelit);

- zaznajomią się z podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym;

- wykonają pomiary równowagi kwasowo-zasadowej z wykorzystaniem pH-metru produktów spożywczych;

- dokonają wyliczenia średniej z kilku pomiarów;

- potrafią obsłużyć pH-metr;

- dokonają zaklasyfikowania produktów spożywczych do odpowiedniego pH;

Opis

  1. zapoznanie się z laboratorium biochemicznym (podstawowe wyposażenie, aparatura naukowo- badawcza);
  2. prezentacja multimedialna budowy układu pokarmowego wraz z wartością pH w poszczególnych odcinkach;
  3. dokonanie oznaczeń pH wybranych płynnych produktów spożywczych;
  4. dokonanie prostych obliczeń statystycznych;
  5. interpretacja wyników.
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 09:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Spożywanie produktów spożywczych powoduje zmiany pH np. jamy ustnej dlatego ważne jest zachowanie odpowiedniej higieny. Warsztaty mają na celu wykazanie znaczenia pH produktów spożywczych i ich wpływu na zdrowie ludzi.
Organizator: 
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzat PAN w Jastrzębcu
Wykonawca
dr hab.
Artur
Jóźwik
Wykonawca
dr hab.
Nina
Strzałkowska
Wykonawca
mgr inż.
Paulina
Lipińska
Miejsce spotkania: 
Jastrzębiec, ul. Postępu 36a
05-552 Magdalenka
Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, IGHZ PAN Jastrzębiec