Angielski po dwóch stronach oceanu

Numer: 
603

Podczas warsztatów analizować będziemy różnice między brytyjską a amerykańską wymową. Ćwiczenia dotyczyć będą zarówno odmienności w zakresie pojedynczych dźwięków, jak i wybranych aspektów prozodycznych. Uczestnicy będą także mieli okazję do samodzielnego odkrycia reguł fonologicznych na podstawie podanych przykładów

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Podczas warsztatów analizować będziemy różnice między brytyjską a amerykańską wymową. Ćwiczenia dotyczyć będą odmienności wymowy i znaczenia. Uczestnicy będą także mieli okazję do samodzielnego wykrycia różnic na podstawie podanych przykładów.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: fn.wls@uw.edu.pl
Wykonawca
dr
Monika
Konert-Panek
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55, sala 01.076
00-312 Warszawa