Czy umiesz napisać streszczenie tekstu pisemnego?

Numer: 
598

Warsztaty składają się z trzech 45 – minutowych  jednostek metodycznych poświęconych redagowaniu skondensowanych form tekstu pisemnego, głównie redagowaniu abstraktów, streszczeń oryginalnych tekstów z dziedziny języków specjalistycznych. Konieczność pracy nad kształtowaniem i doskonaleniem sprawności redagowania tego typu tekstów wynika z dezorientacji przy wykonaniu postawionego zadania, trudności przy wyborze adekwatnych środków językowych, braku stosownej wiedzy lingwistycznej i znajomości podstawowych strategii formułowania własnych jednostek tekstowych, co w efekcie prowadzi do stosowania technik plagiatu.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 14:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty poświęcone są redagowaniu skondensowanych form tekstu pisemnego, głównie redagowaniu abstraktów, streszczeń oryginalnych tekstów z dziedziny języków specjalistycznych. Spotkanie przydatne dla osób mających problemy z napisaniem streszczenia
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: fn.wls@uw.edu.pl
Wykonawca
dr
Bożena
Zagórska
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55, sala 01.079
00-312 Warszawa