Don Kichot w Rosji

Numer: 
118

Don Kichot z powieści Cervantesa mocno wrósł w rosyjską tradycję, stąd stale podejmowane próby rozpoznania jego miejsca i znaczenia w kulturze. Postać  Rycerza Smętnego Oblicza przeniknęła do wielu dzieł literatury rosyjskiej; jego imię używane jest jako metafora w dyskusjach między reprezentantami różnych, niekiedy skrajnie odmiennych, idei filozoficznych i politycznych (jak słowianofile i okcydentaliści); wreszcie stał się on bohaterem licznych adaptacji teatralnych i filmowych, przeróbek i parafraz przeznaczonych dla czytelnika masowego i dla dzieci. Pytanie brzmi: jakim transformacjom podlega obiekt, przechodzący  z własnego kontekstu, w którym się uformował – w nowy kontekst, który go przyjął? Czy zmiany powstałe w procesie przekładu z jednej kultury na drugą należy traktować jako straty, czy też jako nowe konstrukcje? Kwestie te zostaną omówione na wybranych przykładach tekstów rosyjskiej kultury pierwszej połowy XX wieku.

 

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
czwartek, 24 Wrzesień, 2015 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Don Kichot z powieści Cervantesa stał się trwałym elementem rosyjskiej kultury. Wykład będzie poświęcony kwestii: jakim transformacjom podlega Rycerz Smętnego Oblicza przeniesiony przeniesiony z kontekstu kultury hiszpańskiej na grunt rosyjski?
Wykonawca
dr hab.
Katarzyna
Osińska
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, I piętro, sala 103