Jak działa reklama?

Numer: 
25

Podczas spotkania słuchacze będą mieli szansę poznać podstawowe mechanizmy psychologiczne i adekwatne do nich techniki oddziaływania reklamowego. Słuchacz zwiększy swoją świadomość w zakresie perswazyjnego charakteru przekazu reklamowego.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 18:30
Czas trwania: 
75 minut
Opis skrócony: 
Podczas spotkania słuchacze będą mieli szansę poznać podstawowe mechanizmy psychologiczne i adekwatne do nich techniki oddziaływania reklamowego. Słuchacz zwiększy swoją świadomość w zakresie perswazyjnego charakteru przekazu reklamowego.
Wykonawca
dr
Anna
Kozłowska
Miejsce spotkania: 
ul. Rakowiecka 24
02-554 Warszawa
gmach "A" SGH, sala 9 (parter)