Jak pokonać glątwę? O tłumaczeniach dramatów S. I. Witkiewicza na angielski

Numer: 
608

Inspiracją do zorganizowania dyskusji jest 130 rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza upamiętniona uchwałą Senatu Rzeczypospolitej RP oddającą hołd twórczości  obydwu Witkiewiczów - ojca i syna. Jest to zachęta do refleksji nad ich wkładem w rozwój kultury polskiej, a wypadku Witkacego jego obecnością w Europie i na innych kontynentach. Zajęcia  poświęcone będą dyskusji na temat  recepcji twórczości polskiego dramaturga w krajach anglojęzycznych, głównie w USA oraz problemów, przed którymi staje tłumacz podejmujący wyzwanie przekładu utworów Witkacego.

            W czasie spotkania uczestnicy podejmą próbę przetłumaczenia wybranych neologizmów, nazwisk znaczących i wierszyków zawartych w dramatach Witkacego i porównają je z tłumaczeniami prof. Daniela  Geroulda, amerykańskiego teatrologa, tłumacza i wielkiego miłośnika i propagatora twórczości autora Szewców za oceanem. 

Typ spotkania: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 13:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia poświęcone będą dyskusji na temat recepcji twórczości polskiego dramaturga w krajach anglojęzycznych, głównie w USA oraz problemów, przed którymi staje tłumacz podejmujący wyzwanie przekładu utworów Witkacego.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Wykonawca
mgr
Elżbieta
Grzyb
Miejsce spotkania: 
Hoża 69
00-681 Warszawa
sala 131