Między globalizacją a aktywizmem: języki mniejszościowe w Europie

Numer: 
31

Z ponad 280 języków mniejszościowych starego kontynentu tylko 80 ma status oficjalny, a 100 jest poważnie zagrożonych. Wraz z globalizacją, industrializacją, nowymi mediami i zmianą stylu życia, a także w konsekwencji dyskryminacji i panujących ideologii, przekaz międzypokoleniowy języków mniejszościowych został osłabiony lub zahamowany. Jednocześnie wiele z tych języków jest obecnie nauczanych w szkołach, funkcjonuje w mediach i przestrzeni publicznej. Młode pokolenie podchodzi do nich ambiwalentnie: większość nie nauczyła się ich w domu, nieliczni po kursach szkolnych są w stanie ich używać, niewielu widzi sens ich istnienia w świecie, w którym liczy się przede wszystkim język angielski. Są jednak także tacy, których można nazwać „nowomówcami” [new-speakers]: którzy nauczyli się języków mniejszościowych, używają ich i walczą o ich przetrwanie. Kim są dziś młodzi użytkownicy języków mniejszościowych? Jakie podejmują działania na rzecz kultur i języków mniejszościowych? Jakie mają strategie identyfikacyjne? Kwestie te zostaną omówione na przykładzie czterech mniejszości językowych Europy: kaszubskiej, łużyckiej, bretońskiej i walijskiej.

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Z ponad 280 języków mniejszościowych starego kontynentu tylko 80 ma status oficjalny, a 100 jest zagrożonych. Kim są młodzi użytkownicy języków mniejszościowych: kaszubskiego, łużyckiego, bretońskiego i walijskiego?
Wykonawca
dr
Nicole
Dołowy-Rybińska
Miejsce spotkania: 
ul Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala nr 103, I piętro