Mobilne laboratorium - analiza wody - zrób to sam

Numer: 
231

Mobilne laboratorium dydaktyczno-badawcze przeznaczone jest do monitoringu zanieczyszczeń środowiska w szczególności wód, gleb oraz roślinności. Zakres badań, ustalany jest w zależności od potrzeb i realizuje się przez przyłączanie specjalistycznych modułów pomiarowych. Podstawowe zadania laboratorium obejmują: oznaczanie parametrów charakteryzujących zanieczyszczenie wód, ścieków, gleb i roślinności w terenie, pobieranie, przechowywanie oraz przygotowanie próbek stałych i ciekłych, wykonywanie oznaczeń in situ w przypadku katastrof ekologicznych, szkolenie studentów i specjalistów w zakresie chemicznej analizy wód i gleb. Dzięki wyposażeniu możliwe jest oznaczanie analitów nieorganicznych i organicznych na poziomie śladowym z precyzją osiągalną w laboratoriach stacjonarnych. W ramach pokazów/warsztatów możliwa będzie do samodzielnego przeprowadzenia fizykochemiczna analiza wód (różnego pochodzenia) pod kątem wybranych zanieczyszczeń.

 

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
13 lat
Termin: 
sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 12:00
sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 13:00
sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 14:00
sobota, 19 Wrzesień, 2015 - 15:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Mobilne laboratorium dydaktyczno-badawcze przeznaczone jest do monitoringu zanieczyszczeń środowiska w szczególności wód, gleb oraz roślinności. W ramach warsztatów możliwa będzie samodzielna analiza wód pod kątem wybranych zanieczyszczeń.
Współorganizator: 
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK
Wykonawca
dr hab.
Przemysław
Kosobucki
Wykonawca
dr hab.
Michał
Szumski
Miejsce spotkania: 
ul. Freta 5
00-227 Warszawa