"Nie ma zbrodni bez kary" - parę słów o prawie karnym

Numer: 
580

Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję dowiedzenia się jak wygląda proces karny. Poznają drogę od popełnienia przestępstwa przez osądzenie i skazanie, aż do zakończenia odbywania kary, jakie rodzaje przestępstw i kar przewiduje kodeks karny, kto może być obrońcą oskarżonego i po jakim czasie następuje zatarcie skazania.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 14:30
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 13:30
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom systemu prawa karnego w Polsce – źródła prawa karnego, kary i środki karne. Przedstawienie procesu karnego od popełnienia przestępstwa do wymierzenia kary oraz roli obrońcy.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy klasy od 15 IX: strzelecki.jan@gmail.com
Wykonawca
mgr
Agata
Górska
Miejsce spotkania: 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa