O czym możemy się dowiedzieć, badając wędrówkę idei?

Numer: 
144

Wykład będzie poświęcony prezentacji grantowego projektu badawczego zatytułowanego Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach, który jest finansowany przez NCN i  realizowany w Instytucie Slawistyki IS PAN. Celem projektu jest uchwycenie skomplikowanych procesów migracji idei oświeceniowych i modernizacyjnych na słowiańskich Bałkanach od połowy XVIII do końca XX wieku. W centrum uwagi badaczy znajdują się m.in. problemy geografii kulturowej (w tym szlaków transmisji nowinek),  problemy adaptacji do lokalnych warunków kulturowych wybranych idei (jak np. postęp, oświecenie, ewolucja, tradycja, nowoczesność, racjonalizm), problemy mediacji międzykulturowej (przekładu, personalizacji, falsyfikacji). Zderzenie obiektów transferu kulturowego z lokalną semiosferą z reguły prowadzi do hybrydyzacji badanych idei, a w efekcie do wyłaniania  się nowych znaczeń i kategorii myślowych. Podczas wykładu założenia badawcze projektu zostaną zaprezentowane na przykładzie  hasła „oświecenie”.  

Typ spotkania: 
Forma: 
Dostępne od: 
15 lat
Termin: 
piątek, 25 Wrzesień, 2015 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wykład będzie poświęcony prezentacji projektu badawczego "Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach": procesom migracji idei oświeceniowych i modernizacyjnych od połowy XVIII do końca XX wieku - na przykładzie hasła "oświecenie".
Wykonawca
dr hab.
Grażyna
Szwat-Gyłybowa
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, I piętro, sala 103