Trade off w życiu codziennym (cykl Teoria Ekonomii w Praktyce)

Numer: 
26

Relacja wymienna trade-off jest jednym z podstawowych pojęć ekonomii, jest ono kwintesencją ekonomii. Można je odnieść do podstawowych praw fizycznych - prawa zachowania energii. Zarówno w ujęciu jednostkowym jak i społecznym, działalność ekonomiczna to transformacja lub wymiana posiadanych dóbr lub zasobów. W trakcie tej transformacji nie może być sytuacji, w której uzyskujemy wartość ekonomiczną bez ponoszenia nakładów - nie może być darmowego lanczu. Musimy poświęcić jedno dobro, aby zwiększyć zasób innego dobra. Podstawnym pytaniem, jakie zadaje ekonomia to czy istnieje możliwość takiej wymiany oraz jeżeli istnieje, to w jakich proporcjach możemy jej dokonać. Podczas eksperymentu uczestnicy będą mogli przekonać się o sile relacji wymiennych, na przykładzie handlu miedzy wyspami. Podczas wykładu skonfrontowane będzie czysto techniczne pojęcie relacji wymiennych, z problemami natury etycznej – gdzie są granicę, w których relacja wymienna może być analizowana, np. czy można wycenić ludzkie życie.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015 - 18:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Relacja wymienna trade-off jest podstawowym pojęciem w ekonomii. Musimy poświęcić jedno dobro, aby zwiększyć zasób drugiego. Biorąc udział w eksperymencie przekonasz się jak to działa w praktyce. A co z granicami etycznymi np. wycena życia ludzkiego?
Wykonawca
dr
Tomasz
Kopczewski
Wykonawca
dr
Robert
Borowski
Wykonawca
dr
Przemysław
Kusztelak
Miejsce spotkania: 
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
Przy stacji metra Ratusz-Arsenał