Ucieczka z dylematu więźnia

Numer: 
55

Problemem w nauczaniu i postrzeganiu ekonomii jest traktowanie konfliktu interesów ekonomicznych jako gry o sumie zerowej lub ujemnej. Jest to sprowadzenie mechanizmów rynkowych do schematu wojny lub rywalizacji sportowej, gdzie zwycięstwo jednych jest przegraną innych. W nieco łagodniejszej formie konflikt ekonomiczny pokazywany jest jako gra „dylemat więźnia”, w której racjonalne działanie indywidualnie nie prowadzi do optymalnej alokacji w ujęciu społecznym.

Przed wykładem przeprowadzany zostanie eksperyment ilustrujący mechanizm gry „dylemat więźnia” znany z filmu pt. "Piękny umysł" i postaci Johna Nasha. W trakcie wykładu omówione zostaną zaś mechanizmy społeczne, dzięki którym możliwa jest ucieczka z tej sytuacji decyzyjnej i stworzenia warunków kooperacji orasz współdziałania, w celu osiągniecia optymalnej społecznie alokacji zasobów.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
16 lat
Termin: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 18:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Ekonomia postrzegana jest jako gra o sumie zerowej, bądź nawet ujemnej, co dobitnie pokazuje przykład gry "Dylemat więźnia" znany z filmu Piękny umysł i postaci Johna Nasha. Czy można temu zaradzić? Czy możliwa jest kooperacja pomiędzy podmiotami?
Wykonawca
dr
Tomasz
Kopczewski
Wykonawca
dr
Robert
Borowski
Wykonawca
dr
Przemysław
Kusztelak
Miejsce spotkania: 
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
Przy stacji metra Ratusz-Arsenał