Ну, заяц, погоди!” - uczymy się języka rosyjskiego z bohaterami kreskówek

Numer: 
783

Spotkanie będzie mieć formę lekcji pokazowej języka rosyjskiego. Celem będzie zaprezentowanie, zarówno uczniom, jak i nauczycielom, wielu możliwości jakie daje wykorzystanie rosyjskich filmów animowanych do nauki języka rosyjskiego na każdym poziomie zaawansowania. Zostaną pokazane fragmenty wybranych kreskówek i zaproponowane do nich różnorodne zadania i ćwiczenia językowe. Podporządkowane one będą celowi rozwijania kompetencji językowych (m. in. poprzez ćwiczenie gramatyki,  przyswajanie nowej leksyki, praca nad fonetyką) oraz komunikacyjnych (analizowanie dialogów, rozumienie sytuacji komunikacyjnej). Wśród zaproponowanych zadań znajdzie się między innymi: opisywanie obejrzanych scen, wymyślanie ich kontynuacji, czytanie dialogów, charakterystyka postaci. Będą przeprowadzone gry i quizy językowe. Dodatkowym atutem będzie rozszerzenie wiedzy kulturoznawczej (uczestnicy poznają ulubionych przez rosyjskich rówieśników bohaterów filmów i bajek animowanych). Zaproponowana lekcja ma uświadomić uczestnikom procesu nauczania języków obcych, że praca z autentycznym materiałem językowym jest nieodzownym elementem współczesnej glottodydaktyki.

Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Podczas zajęć zostanie przedstawiony ciekawy i przyjemny, a co najważniejsze, efektywny sposób pracy z materiałem filmowym dla celów edukacyjnych.
Wykonawca
dr
Julia
Roguska
Wykonawca
mgr
Anna
Antoniuk
Miejsce spotkania: 
Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 01.076