Paweł i Gaweł w jednym stali domku–czyli o rozwiązaniu konfliktów z sąsiada

Numer: 
765

W ramach warsztatu studenci  z kliniki mediacji na WPiA  UW zaprezentują spór sąsiedzki,  który jest rozstrzygany w postępowaniu sądowym, a następnie ten sam spór, który jest rozwiązywany w mediacji. Studenci odegrają role: sędziego, pełnomocników stron, a następnie mediatora i stron. Po zaprezentowaniu scenek odbędzie się dyskusja z udziałem uczestników – uczniów, na temat różnic między postępowaniem sądowym i mediacją, w jakich sporach te dwie metody rozwiązywania sporów są stosowane oraz jakie są ich  korzyści.  Dyskusja będzie dotyczyła także  radzenia sobie z konfliktami  i  podejścia do konfliktów,  szczególnie w sytuacjach, kiedy strony łączą długotrwale relacje.

Typ szkoły: 
Dziedzina: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2017 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
W ramach warsztatu studenci z kliniki mediacji na WPiA UW zaprezentują spór sąsiedzki,  który jest rozstrzygany w postępowaniu sądowym, a następnie ten sam spór, który jest rozwiązywany w mediacji.
Współorganizator: 
Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów
Wykonawca
dr hab.
Ewa
Gmurzyńska
Wykonawca
dr
Aleksandra
Winiarska
Miejsce spotkania: 
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
Wydział Prawa i Administracji sala 1.2 parter