Pograjmy po rosyjsku – gry i zabawy w języku rosyjskim

Numer: 
777

Pograjmy po rosyjsku – gry i zabawy powtarzające oraz poszerzające zasób słownictwa w języku rosyjskim

Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do uczniów, którzy posiadają już podstawową wiedzę z języka rosyjskiego (uczą się go od minimum roku). Proponuje zabawne, kreatywne i angażujące sposoby na powtórkę leksyki związanej z podstawowym zakresem tematów dotyczączych życia codziennego i środowiska, bezpośrednio otaczającego uczniów, takich jak szkoła, dom, rodzina, ubiór czy podstawowe czynności. Jako że język rosyjski jest językiem fleksyjnym i odmiana słownictwa może sprawiać uczniom kłopot, część gier jest również poświęcona zagadnieniom gramatycznym, takim jak odmiana rzeczowników czy czasowników. Celem gier jest utrwalenie leksyki i gramatyki oraz, w miarę możliwości,  zapoznanie uczniów z nowym słownictwem, odnoszącym się do znanego już im tematu i pogłebienie ich wiedzy w tym zakresie. Prezentowane gry są to propozycje autorskie, które zostały niejednokrotnie przetestowane podczas wieloletniej praktyki zawodowej prowadzącej, pracującej jako wykładowca akademicki, lecz również lektor języka rosyjskiego.

 

Typ szkoły: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
poniedziałek, 25 Wrzesień, 2017 - 12:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Zostaną zaproponowane zabawne i kreatywne sposoby na powtórkę leksyki związanej z podstawowym zakresem tematów dotyczących życia codziennego i środowiska bezpośrednio otaczającego uczniów.
Wykonawca
dr
Olga
Jakubiak
Miejsce spotkania: 
Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 01.082