Rola filmów fabularnych w nauczaniu języka rosyjskiego

Numer: 
778

Punktem kluczowym spotkania będzie przedstawienie roli filmów fabularnych, jaką odgrywają w nauczaniu języka obcego, a dokładniej rosyjskiego. Chodzi głównie o filmy, które odzwierciedlają życie codzienne Rosjan, szeroko przedstawiają ich zainteresowania, sposób bycia oraz ich stosunek do otaczającego świata. Pokaz filmu w celach dydaktycznych sprzyja rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstu ze słuchu, a dodatkowo pozwala urozmaicić lekcję, zwiększając zainteresowanie słuchaczy, a tym samym i ich motywację do nauki języka.

Tytuł filmu „Любовь-морковь”

Typ szkoły: 
Liczba osób: 
30
Termin: 
wtorek, 26 Wrzesień, 2017 - 09:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Pokaz filmu w celach dydaktycznych sprzyja rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstu ze słuchu, a dodatkowo pozwala urozmaicić lekcję, zwiększając motywację uczniów do nauki języka.
Wykonawca
dr
Joanna
Wasiluk
Miejsce spotkania: 
Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 01.075