Młodzi innowatorzy

Numer: 
445

Panel dyskusyjny oraz warsztat przy wykorzystaniu Modelu Tworzenia Innowacyjnych Strategii Biznesowych do wypracowania rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, które łączyłyby młodych innowatorów, organizatorów konkursów i innowacyjnych pracodawców. W dotychczasowych spotkaniach brali udział m.in.: laureaci i organizatorzy ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców i innowatorów takich jak NOT, E(x)plory, Smart up Adamed, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oraz przedstawiciele innowacyjnych pracodawców, urzędów pracy oraz centrów przedsiębiorczości i kreatywności.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Dostępne od: 
14 lat
Dostępne do: 
100 lat
Termin: 
sobota, 30 Wrzesień, 2017 - 12:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
6. edycja serii spotkań poświęconych prezentacji liderów konkursów dla młodych wynalazców i możliwość zapoznania się z barierami na jakie natrafiają oraz ich oczekiwań.
Współorganizator: 
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Wykonawca
prof.
Tadeusz
Baczko
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, I p., sala Okrągłego Stołu nr 162